شیر ایستگاهی نشان دار (POST INDICATOR VALVE)

شیر ایستگاهی نشان دار (POST INDICATOR VALVE)

مدل دارای نشانگر خود شامل دو نوع : ارتفاع ثابت و ارتفاع متغییر است. وروردی شیر : ۲ اینچ تا ۲۴ اینچ جنس بدنه : چدن / کربن استیل / Nl-AL-BR

شیر ایستگاهی (POST PLATE VALVE)

شیر ایستگاهی (POST PLATE VALVE)

جهت باز و بسته کردن جریان اصلی تامین کننده آب مورد استفاده قرار میگیرند. ورودی شیر : ۲ اینچ تا ۲۴ اینچ جنس بدنه : چدن / کربن استیل / Nl-AL-BR

NF-V4B-TI

NF-V4B-TI

ورودی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع رزوه خروجی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع BS جنس بدنه : برنز

NF-V4-FI

NF-V4-FI

ورودی شیر : ۳ اینچ ، اتصال از نوع فلنجی خروجی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع BS جنس : برنز متعلقات : دارای درپوش شیر و زنجیر

NF-V4-TI

NF-V4-TI

ورودی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع رزوه خروجی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع BS جنس : برنز متعلقات : دارای درپوش شیر

NF-V4B-FI

NF-V4B-FI

ورودی شیر : ۳ اینچ ، اتصال از نوع فلنجی خروجی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع BS جنس : برنز متعلقات : دارای درپوش شیر و زنجیر

NF-V2-TI

NF-V2-TI

ورودی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع رزوه خروجی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع BS جنس : برنز ویزگی ها : داراری شفت بالا رونده متعلقات : دارای درپوش شیر و زنجیر

NF-V3-FI

NF-V3-FI

ورودی شیر : ۳ اینچ ، اتصال از نوع فلنجی خروجی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع BS جنس : برنز متعلقات : دارای درپوش شیر

NF-V3-TI

NF-V3-TI

ورودی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع فلنجی خروجی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع BS جنس : برنز متعلقات : دارای درپوش شیر

NF-V2-FI

NF-V2-FI

ورودی شیر : ۳ اینچ ، اتصال از نوع فلنجی خروجی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع BS جنس : برنز ویزگی ها : داراری شفت بالا رونده متعلقات : دارای درپوش شیر و زنجیر

NF-V1-TT

NF-V1-TT

ورودی شیر : ۴ اینچ ، اتصال از نوع رزوه خروجی شیر : ۴ اینچ ، اتصال از نوع رزوه جنس : برنز متعلقات : دارای درپوش شیر و زنجیر

NF-V1-FF

NF-V1-FF

ورودی شیر : ۴ اینچ ، اتصال از نوع فلنجی خروجی شیر : ۴ اینچ ، اتصال از نوع فلنجی جنس : برنز متعلقات : دارای درپوش شیر و زنجیر