NF-V1-TT
  • ورودی شیر : ۴ اینچ ، اتصال از نوع رزوه
  • خروجی شیر : ۴ اینچ ، اتصال از نوع رزوه
  • جنس : برنز
  • متعلقات : دارای درپوش شیر و زنجیر