NF-H1-D

NF-H1-D

هایدرانت خشک مدل H1-D دارای سه خروجی استوز جهت اتصال سریع و آسان شلنگ ها و اتصالات میباشد و مناسب مناطق سردسیر است.

NF-H2-D Straight Type

NF-H2-D Straight Type

هایدرانت خشک نگهبان مناسب مناطق سردسیر است.شیر قطع جریان اصلی آب در زیر زمین قرار گرفته است.

NF-H2-D Elbow Type

NF-H2-D Elbow Type

هایدرانت خشک نگهبان مناسب مناطق سردسیر است.با تعبیه ی بخشی از هایدرانت خشک که زیر زمین قرار میگیرد،از یخ زذگی هایدرانت جلوگیری میشود

NF-H1-W

NF-H1-W

این مدل دارای سه خروجی استوز جهت اتصال سریع و آسان شلنگ ها و اتصالات میباشد .هایدرانت تر مناسب مناطق گرمسیر و معتدل است.شیر قطع جریان اصلی بر روی زمین قرار دارد.

NF-H2-W

NF-H2-W

این مدل دارای ۳ خروجی از نوع رزوه دار به همراه درپوش میباشد.شیر قطع جریان آب روی زمین قرار دارد.

NF-H5

NF-H5

این مدل دارای ۴ خروجی جهت اتصال به مانیتور،به شیر ها  و پامپر میباشد.هایدرانت تر مناسب مناطق گرمسیر و معتدل است.

NF-H5

NF-H5

هایدرانت تر مناسب مناطق گرمسیر و معتدل است.این مدل دارای سه خروجی جهت اتصال به شیرها و مانیتور از نوع اتصال فلنجی میباشد.