دیلوج ولو

دیلوج ولو

سیستم دیلوج برای تأمین آب و انتقال مقادیر زیادی آب در طی یک دوره زمانی مشخص ، بخصوص برای استفاده در سیستم های خنک کننده ،آتش نشانی ، سیستم های آبپاش یا سیستم های کف استفاده می شود.

دیلوج اسکید

دیلوج اسکید

سیستم دیلوج برای تأمین آب و انتقال مقادیر زیادی آب در طی یک دوره زمانی مشخص استفاده می شود.

فوم چمبر (NF-FC-1)

فوم چمبر (NF-FC-1)

ورودی : ۲ اینچ / ۳ اینچ / ۴ اینچ / ۶ اینچ خروجی : ۴ اینچ / ۶ اینچ / ۸ اینچ / ۱۰ اینچ جنس : کربن استیل / استیل ضد زنگ / استیل گالوانیزه اندازه های وروردی و خروجی مطابق نمودار INLET PRESSURE – FLOW بررسی میشود

فوم چمبر (NF-FC-2)

فوم چمبر (NF-FC-2)

ورودی : ۲ اینچ / ۳ اینچ / ۴ اینچ / ۶ اینچ خروجی : ۴ اینچ / ۶ اینچ / ۸ اینچ / ۱۰ اینچ جنس : کربن استیل / استیل ضد زنگ / استیل گالوانیزه اندازه های وروردی و خروجی مطابق نمودار INLET PRESSURE – FLOW بررسی میشود

ریم سیل (NF-RS-1)

ریم سیل (NF-RS-1)

ورودی : ۲ اینچ / ۲٫۵ اینچ / ۳ اینچ جنس : کربن استیل / استیل ضد زنگ / استیل گالوانیزه اندازه های وروردی و خروجی مطابق نمودار INLET PRESSURE – FOAM SOLUTION FLOW بررسی میشود

ریم سیل (NF-RS-2)

ریم سیل (NF-RS-2)

ورودی : ۲ اینچ / ۲٫۵ اینچ / ۳ اینچ جنس : کربن استیل / استیل ضد زنگ / استیل گالوانیزه اندازه های وروردی و خروجی مطابق نمودار INLET PRESSURE – FOAM SOLUTION FLOW بررسی میشود

های بک پرشر

های بک پرشر

وروردی : ۲ اینچ / ۳اینچ / ۴ اینچ / ۶ اینچ خروجی : ۲ اینچ / ۴اینچ / ۳ اینچ / ۶ اینچ /۸ اینچ نوع اتصال وروردی : رزوه / فلنج RF, FF نوع اتصال خروجی : رزوه /فلنج RF, FF جنس بدنه : استیل ضد زنگ / آلومینیوم / برنز / استیل […]

اینلاین اینداکتور

اینلاین اینداکتور

آب با فشار وارد اینلاین اینداکتور شده و با ایجاد خلا باعث مکش فوم از طریق پیک آپ تیوب شده و فوم با درصد مشخصی که میتواند ۱% ،۲% ،۳%، ۶% باشد با آب ترکیب میشود و تولید کف میکند.