NF-V3-TI
  • ورودی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع فلنجی
  • خروجی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع BS
  • جنس : برنز
  • متعلقات : دارای درپوش شیر