نازل مانیتور (آب / NF-Z3)

نازل مانیتور (آب / NF-Z3)

وروردی  نازل : ۲٫۵ اینچ FEMALE , اتصال از نوع رزوه جنس بدنه : آلومینیوم / برنز عملکرد : JET  ، FOG ، SHUT OFF

نازل مانیتور (آب و فوم / NF-Z4)

نازل مانیتور (آب و فوم / NF-Z4)

وروردی  نازل : ۲٫۵ اینچ MALE ACC. TO BS336 جنس بدنه : آلومینیوم / برنز / برنج عملکرد : JET  ، FOG ، SHUT OFF این نازل دارای لوله اتصال فوم علاوه بر جریان آب میباشد

نازل شلنگ (NF-Z1)

نازل شلنگ (NF-Z1)

وروردی  نازل : ۲٫۵ اینچ MALE ACC. TO BS336 جنس بدنه : آلومینیوم / برنز / برنج عملکرد : JET  ، FOG ، SHUT OFF

نازل شلنگ (NF-Z2)

نازل شلنگ (NF-Z2)

وروردی  نازل : ۲٫۵ اینچ MALE ACC. TO BS336 جنس بدنه : آلومینیوم / برنز

نازل شلنگ (NF-ZG)

نازل شلنگ (NF-ZG)

وروردی  نازل : ۲٫۵ اینچ MALE ACC. TO BS336 جنس بدنه : آلومینیوم عملکرد : JET  ، FOG ، SHUT OFF