NF-V4B-TI
  • ورودی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع رزوه
  • خروجی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع BS
  • جنس بدنه : برنز