NF-H2-D Straight Type

هایدرانت خشک نگهبان مناسب مناطق سردسیر است.با تعبیه ی بخشی از هایدرانت خشک که زیر زمین قرار میگیرد، بعد از استفاده از هایدانت آبی داخل آن باقی  نمی ماند لذا از یخ زذگی هایدرانت جلوگیری میشود.شیر قطع جریان اصلی آب در زیر زمین قرار گرفته است.

  • وروردی هایدرانت : ۴ اینچ یا ۶ اینچ مدل فلنجی
  • خروجی هایدرانت (بخش اتصال به شلنگ) : ۲ خروجی ۲٫۵ اینچی ، رزوه دار ، به همراه درپوش
  • پامپر : ۱ عدد پامپر ۴ اینچی ، به همراه درپوش
  • جنس بدنه : چدن یا چدن نشکن
  • مدل پایه زیر زمین : اتصال از نوع مستقیم

مشخصات فنی هایدرانت با توجه به درخواست کارفا قابل تغییرند