نازل مانیتور (آب و فوم / NF-Z4)
  • وروردی  نازل : ۲٫۵ اینچ MALE ACC. TO BS336
  • جنس بدنه : آلومینیوم / برنز / برنج
  • عملکرد : JET  ، FOG ، SHUT OFF
  • این نازل دارای لوله اتصال فوم علاوه بر جریان آب میباشد