اولین شرکت دانش بنیان در عرصه تجهیزات آتش نشانی

به لطف نوآوری های دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت نگهبان در عرصه های گوناگون تجهیزات اطفا حریق، این شرکت از سال ۱۳۹۴ در زمره شرکت های دانش بنیان صنعتی گرفته است.