NF-M3

این مانیتور برای جابه جایی و حمل و نقل طراحی و وزن آن به این منظور بهینه سازی شده است ، دارای دو ورودی به صورت اتصال شلنگ است.

  • وروردی مانیتور : ۲ وروی ۲٫۵ اینچ، اتصال از نوع Male BS بر اساس BS336
  • نازل : نوع Z3 جهت پرتاب وسیع آب / نوع Z4 جهت پرتاب وسیع فوم و آب
  • جنس : آلومینیوم