کوپلینگ استورز (STORZ)
  • سایز وروردی کوپلینگ : ۲٫۵ اینچ
  • سایز خروجی کوپلینگ : ۲٫۵ اینچ
  • نوع وروردی کوپلینگ : STORZ
  • نوع خروجی کوپلینگ : STORZ
  • جنس :  آلومینیوم