شیر ایستگاهی (POST PLATE VALVE)

جهت باز و بسته کردن جریان اصلی تامین کننده آب مورد استفاده قرار میگیرند.

  • ورودی شیر : ۲ اینچ تا ۲۴ اینچ
  • جنس بدنه : چدن / کربن استیل / Nl-AL-BR