دیلوج ولو

سیستم دیلوج برای تأمین آب و انتقال مقادیر زیادی آب در طی یک دوره زمانی مشخص ، بخصوص برای استفاده در سیستم های خنک کننده ،آتش نشانی ، سیستم های آبپاش یا سیستم های کف استفاده می شود.

  • جنس لوله : کربن استیل /استیل گالوانیزه / استیل ضد زنگ / CU -NI
  • نوع دیلوج :GLOBE / ANGLE / ELASTOMETRIC / TUBULAR DIAPHRAGM
  • جنس بدنه دیلوج : چدن /برنز / استیل ضد زنگ / CAST STEEL / AL-BRONZE /NL-AL-BRONZE
  • عملکرد : HYDRAULIC /HYDRAULIC-ELECTRIC / PNEUMATIC /PNEUMATIC-ELECTRIC
  • متعلقات : PRESSURE SWITCH /ALARM GONG /BY PASS LINE /PRESSURE GAUGE/PRESSURE TRANSMITTER
  • شیر بای پس: گیت ولو / باترفلای ولو
  • سایر متعلقات : STRAINER  / DRAIN / DRIP FUNL/ MANUAL PUSH BUTTON/FUSIBLE PLUG
  • RISTRICTION ORIFICE/ JUNCTION BOX /CHECK VALVE/ TEST VALVE/AIR CYLINDER