اینلاین اینداکتور

آب با فشار وارد اینلاین اینداکتور شده و با ایجاد خلا باعث مکش فوم از طریق پیک آپ تیوب شده و فوم با درصد مشخصی که میتواند ۱% ،۲% ،۳%، ۶% باشد با آب ترکیب میشود و تولید کف میکند.

  • سایز ورودی: ۲٫۵ اینچ ، male BS
  • سایز خروجی: ۲٫۵ اینچ, female BS
  • تولید در سایز های مورد درخواست